Av Djävulen förledd

41qtMQKVzML

Details

First edition 2018. 342 pp. paper. ISBN-10: 1720108145; ISBN-13: 978-1720108146.

Swedish translation of Falling for the Devil (2012).

Kindle eBook. 574 pp.

Buy it on Amazon.

 

Synopsis

Maig Bannatyne dyker upp i den lilla skotska byn Sauchiedale en bittert kall kväll 1604. Hon är en gravid änka som påstår att hon kommit för att leta upp sin bortgångne mans enda syster, en kvinna som ingen i byn någonsin hört talas om. När hon vidare avslöjar att hon är bryggerska, erbjuds hon arbete av laid Edward Gibb på hans gods. Följande sommar föder hon en dotter, Elspeth, som blir oskiljaktig vän med laird Gibbs yngste son, Enoch. Det är tack vare honom hon får lära sig att läsa och skriva och studera Bibeln. När Enoch vid tolv års ålder lämnar hemmet för att studera teologi, följer Elspeth i sin mors fotspår och blir bryggerska.
Omsider återvänder Enoch hem som präst i socknen. Elspeth gifter sig och får en dotter, den ohyfsade Issobel.
Elspeth och Enoch kan inte längre vara vänner nu när han är socknens pastor, men det är trots allt honom Elspeth vänder sig till med sina många frågor om Gud och människans lidande. När de våldsamma häxjakterna 1649 når Sauchiedale och Elspeth blir anklagad för ett oförlåtligt brott, måste Enoch välja mellan sin mänsklighet och den Gud Elspeth har vänt ryggen.
Berättelsen om Elspeth och Enoch ger en skrämmande realistisk inblick i sextonhundratalets Skottland, en tid plågad av extremt väder och hungersnöd, vidskepelse och fromhet, häxjakter och avrättningar, när grannar anklagade varandra och Djävulen för sitt elände.
Kirkus Reviews: ett starkt bidrag till en populär genre, en roman som skickligt får det förflutna att komma till liv.